Iki gyvo aukciono pradžios liko

Artimiausias aukcionas gyvai vyks
2022 gruodžio 6 d. (antradienį) 17:00

Nuo šiol prekes gyvo aukciono metu galite pirkti ir į kreditą! Taisyklės.

Katalogas yra nuolat pildomas.

Populiariausios prekės
Esama kaina: 4 €
Rinkos kaina: 35 €
Populiariausios prekės
Esama kaina: 21 €
Rinkos kaina: 189 €
Populiariausios prekės
Esama kaina: 8 €
Rinkos kaina: 37 €
Populiariausios prekės
Esama kaina: 32 €
Rinkos kaina: 249 €
Populiariausios prekės
Esama kaina: 33 €
Rinkos kaina: 149 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 41 €
Rinkos kaina: 2590 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 55 €
Rinkos kaina: 859 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 36.1 €
Rinkos kaina: 599 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 51 €
Rinkos kaina: 359 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 146 €
Rinkos kaina: 535 €
 
Taisyklės/duomenų apsauga

I. Bendros taisyklės

1.1. Aukcione gali dalyvauti registruoti naudotojai nuo 18 metų.

1.2. Aukcione negali dalyvauti asmuo, kuris yra aukciono organizatorius, o taip pat ir jo šeimos nariai.

1.3. Sutrikus normaliam sistemos darbui, administracija pasilieka teisę atšaukti arba laikinai sustabdyti aukcionus. Atšaukus aukcioną, visi aukciono siūlymams panaudoti pinigai yra grąžinami į pirkėjų sąskaitas.

1.4. Aukciono administratorius nėra atsakingas už sistemos veikimo sutrikimus, atsiradusius ne dėl jo kaltės.

1.5. Aukcionas visus naudotojų duomenis naudoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir neteikia jų tretiesiems asmenims.

1.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

1.7. Papildomos programinės įrangos naudojimas siūlant kainą yra DRAUDŽIAMAS! Administracija turi teisę atsisakyti parduoti prekę tokiam pirkėjui, kuris naudojo neleistinas priemones aukcione.

1.8. Aukciono organizatorius neatsako už tai, kad nuotraukoje pateiktos prekės spalvos, užrašai gali truputį skirtis, o aprašyme pateikta informacija yra bendro pobūdžio, tad gali būti paminėtos ne visos prekės savybės.

1.9. Pagrindinė prekės nuotrauka skirta atkreipti dėmesiui. Visa prekės komplektacija, pažeidimai, trūkumai ir pan. yra matomi kitose nuotraukose.
                                                                                                         

II. Asmens duomenų apsauga

UAB "Aukcionas 123" yra registruotas asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir užtikrina visų duomenų saugumą bei naudojimo teisėtumą. Duomenų valdytojo identifikacinis kodas P5327.

2.1. Užsisakyti prekes gyvame aukcione aukcionas123.lt Pirkėjas gali:

2.1.1. Užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1.1 Taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei savo amžių.

2.3. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo aukcione aukcionas123.lt, Pardavėjo veiklos analizės tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo aukcione  tikslais, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas arba telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslais, turi nuimti varnelę prie teiginio „Sutinku, kad el. paštu arba SMS žinute būtų atsiunčiama informacija apie aukcionus“ ir paspausti nuorodą „Įrašyti“. Atsisakantys turi tokią pačią teisę gauti visas įmonės siūlomas paslaugas. Dėl papildomos informacijos galima papildomai laisva forma parašyti el. laišką į info[eta]aukcionas123.lt nurodant savo ID numerį.

2.6. Pirkėjas, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:

2.6.1. Gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

2.6.2. Reikalauti ištaisyti asmens duomenis, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

2.7. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Pramonės 21 F, Šiauliai arba elektroniniu paštu info@aukcionas123.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą.
 
2.8. Duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio duomenų subjekto prisijungimo prie sistemos. Suėjus šiam laikotarpiui sistema automatiškai pašalina duomenų subjektą, kurio sąskaitos balansas yra lygus 0.00 Eur, iš duomenų bazės.
 
2.9. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis aukciono aukcionas123.lt teikiamomis paslaugomis, išskyrus pirkimą gyvai.

 

III. Automatinio statymo taisyklės ir nustatymai


Automatinio statymo sistema veikia kaip jūsų patikėtinis aukcione ir atlieka kainos kėlimus už jus. Maksimalią automatinio statymo kainą nurodote jūs. Esminiai veikimo principai:

3.1. Dalyvių maksimali automatinio statymo kaina yra nerodoma.

3.2. Kaip ir įprastiniai statymai, automatiniai statymai yra neatšaukiami.

3.3. Maksimali automatinio statymo kaina turi būti didesnė nei esama paskutinė ar minimali kaina.

3.4.
Naudotojas negali sumažinti savo pasiūlyto automatinio statymo maksimalios kainos.

3.5. Jei prekė dar neturi įprastinių statymų, tai, nustatydami automatinį siūlymą, jūs iš karto pasiūlote pradinę kainą.

3.6. Jei esate paskutinis įprastinio statymo siūlytojas, ir tuo metu nustatote automatinį statymą, prekės kaina nepakils, kol kažkas kitas nepasiūlys daugiau.

3.7. Sistemos veiksmai, jei automatinį siūlymą tai pačiai prekei renkasi daugiau nei vienas naudotojas:

     3.7.1. pvz., jei vienas naudotojas nustato 5 Eur, o kitas 10 Eur maksimalią automatinio statymo sumą, tai kaina iškart pakyla iki 6 Eur. Tai yra 5 Eur + minimalus kainos statymo žingsnis (šiuo atveju 1 Eur).

     3.7.2. pvz., jei prekės kaina yra 10 Eur ir kažkokio naudotojo jau yra nustatyta 20 Eur maksimali automatinio statymo suma, kito naudotojo nustatoma 15 Eur maksimali suma prekės kainą pakelia iki 16 Eur. Tai yra 15 Eur + minimalus kainos statymo žingsnis (šiuo atveju 1 Eur).

3.8. Jei esate nustatę maksimalų 30 Eur automatinį siūlymą, o kitas naudotojas įprastiniu būdu pakelia kainą taip pat iki 30 Eur, tai paskutinė kaina vis tiek priklauso jums. Vadovaujamasi tuo, kad automatinio statymo 30 Eur kaina buvo nustatyta anksčiau.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

4.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 
4.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 
4.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.