Artimiausias aukcionas2024-06-25 17:00
Aukciono Nr. 1325 (320 prekės)
Liko:

Pretenzijos

Prašymą/skundą dėl Interneto svetainės veikimo ir (ar) aukcione įsigytos Prekės siūlome pateikti mums elektroniniu paštu, nurodytu Kontaktų skiltyje. Jei mūsų atsakymas Jūsų netenkina, prašymą/skundą galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse-/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/