Artimiausias aukcionas2024-07-16 17:00
Aukciono Nr. 1331 (231 prekės)
Liko:

Kreditavimas

Statydami už Prekę gyvo aukciono metu, Dalyviai gali kelti statymo (Prekės kainos) sumą iki sumos, kuri lygi dvigubai Dalyvio e-sąskaitoje esančių pinigų sumai nuo antros nusipirktos Prekės (pavyzdžiui, turėdami 25 e-pinigų e-sąskaitoje (pasipildę e-sąskaitą 25 EUR), nusiperkate prekę už 5 EUR, o už antrą Prekės kainą dalyvaudami aukcione Dalyviai gali kelti iki 40 EUR.

Dalyviui laimėjus Prekę, kurios kaina viršija Dalyvio e-sąskaitoje esančių e-pinigų sumą. Dalyvio e-sąskaitos balansas taps neigiamas.

Dalyviui laimėjus Prekę, kurios kaina viršija Dalyvio e-sąskaitoje esančių e-pinigų sumą. Prekė nebus siunčiama ar perduodama Dalyviui, kol toks Dalyvis į savo e-sąskaitą neperves pakankamai lėšų, kad e-sąskaitos balansas taptų teigiamas arba lygus nuliui. Norėdamas dalyvauti tolimesniuose aukcionuose, Dalyvis turės į e-sąskaitą pervesti pakankamai lėšų, kad e-sąskaitos balansas taptų teigiamas.

Jei Dalyvis nesumoka skolos (trūkstamos Prekės kainos dalies) per 14 dienų nuo jos pirkimo (aukciono laimėjimo) datos, Prekės pirkimo ir pardavimo sutartis nutrūksta, ir Prekė grąžinama atgal į aukcioną - dėl jos gali varžytis bet kurie aukciono Dalyviai. Sumokėta Prekės kainos dalis laikoma netesybomis ir dalyviui negąžinama.

Jei laimėjęs aukcioną Dalyvis pasirenka atsiimti Prekę asmeniškai aukciono organizatoriaus buveinėje, Prekės kainos skirtumą toks Dalyvis gali sumokėti nuvykęs į aukciono organizatoriaus buveinę.