Artimiausias aukcionas2024-07-16 17:00
Aukciono Nr. 1331 (231 prekės)
Liko:

Aukciono eiga ir prekės įsigijimas

Aukcione Prekių pardavimas vyksta kiekvieną savaitę, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 valandos. Prekės pažymėtos skaičiais. Pardavinėjamos eiliškumo tvarka.

 

Prekės įsigijimas internetu

Iki gyvo aukciono pradžios Dalyviai turi galimybę daryti statymus Interneto svetainėje. Dalyviai taip pat turi galimybę pirkti Prekę nedelsiant, nedalyvaudami aukcione, už nurodytą fiksuotą kaina (funkcija "Pirkti dabar" aprašyta šioje skiltyje žemiau). Aukciono laikotarpis laikomas pasibaigusiu, kai baigiasi einamasis antradienio ar ketvirtadienio  aukcionas.

Aukciono Dalyvis neturi teisės atšaukti savo pasiūlymą (statymą). 

Laikoma, kad pirkimo-pardavimo sutartis dėl Prekės yra sudaryta, kai pasibaigus aukciono laikotarpiui didžiausią sumą pasiūliusiam Dalyviui/Pirkėjui atsiunčiamas pranešimas ( el. paštu) apie laimėjimą.

Aukcioną laimėjęs Dalyvis laikomas sudariusiu Prekės pirkimo ir pardavimo sutartį dėl Prekės įsgijimo. 

Įrašai Interneto svetainės registre apie statymą ir Pirkėjo registracijos duomenis yra sutarties sudarymo įrodymas. 

Prekės kaina automatiškai nurašoma nuo Pirkėjo e-sąskaitos. 

Aukciono laikotarpiui pasibaigus, laimi Dalyvis, pasiūlęs didžiausią Prekės kainą. (dalyvaujantis tiek salėje, tiek internetu).

Pastaba: atliekant statymus internetu, automatiškai rezervuojasi pinigai ir už prekės pristatymo išlaidas.

 

„Pirkti dabar“ funkcija

Tuo atveju, jei prie Prekės nurodoma „Pirkti dabar" funkcija, už prie šios funkcijos nurodytą fiksuotą kainą Prekę Dalyvis gali įsigyti nedelsiant, nesivaržydamas aukcione. Tokiu atveju tų prekių pardavimas nevyksta ir įprasta tvarka sudaroma nuotolinė pirkimo ir pardavimo sutartis, Prekės kainą nurašant nuo Dalyvio e-sąskaitos. 

Funkcija "Pirkti dabar" galioja iki 12 h. aukciono dieną, vėliau prekių per šią funkciją nupirkti nebegalima. 

 

Prekės įsigijimas salėje

Dalyviai, dalyvaujantys salėje, garsiai skelbia savo siūlomą kainą pakėlus ranką arba kelia dalyvio kortelę su numeriu.

Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas iš pirkėjų nebesiūlo didesnės kainos, aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą didžiausią paskutinę kainą pakartodamas 3 kartus, fiksuodamas žodžiu “PARDUOTA”. 

Susidubliavus statymams (salės ir interneto), aukciono vedėjas turi teisę pasiūlyti salės aukciono dalyviui pusę euro daugiau už prekę, jei jis atsisako, prekę laimi interneto dalyvis. Salės Dalyviui/Pirkėjui už perkamas prekes atsiskaitymas galimas iš karto ir tik grynais pinigais.

 

Pastaba: sąskaitos - faktūros, internetu įsigytoms prekėms, išrašomos tik aukcione dalyvavusio ID naudotojo vardu.

 

 

 

Parduodamų prekių būklės aprašymas

Nauja - prekė nenaudota ir neišpakuota. 

Labai geros būklės - beveik nauja, bandyta 1-2 kartus. Gali būti pažeista pakuotė.

Geros būklės - yra matomos naudojimo žymės. Gali būti pažeista pakuotė ar išvis be pakuotės. 

Naudota - matomos aiškios ilgalaikio naudojimo žymės. 

Pastaba pagrindinė prekės nuotrauka skirta tik dėmesiui atkreipti, tikroji prekės komplektacija ir būklė yra matoma sekančiose nuotraukose.

 

Aukciono eigos laiko apibūdinimas

Per vieną aukcioną parduodama nuo 300 iki 400 prekių. Parduoti 100 prekių trunka apytiksliai 1 val. Taigi, aukciono trukmė priklauso nuo parduodamų prekių kiekio ir aukciono dienos. Paprastai aukcionas trunka nuo 2 iki 4 val. Kiekviena prekė turi savo eilės numerį, atsižvelgdami į tai galite orientuotis apie kelintą valandą bus parduodamas Jūsų išsirinktas daiktas.

Orientaciniai, apytiksliai aukcionų laiko intervalai.

 

Statymai 

Statymų intervalai: 

Interneto svetainėje besivaržantys Dalyviai statymus atlieka ir mokėjimus vykdo e-pinigais, esančiais savo e-sąskaitose. 

Derėtų įvertinti potencialią Prekės vertę ir pasipildyti e-sąskaitą norima suma iki aukciono pradžios. Sistema Dalyviui leis atlikti ne didesnį statymą, nei dviguba Dalyvio e-sąskaitoje esančių lėšų suma  po nusipirktos pirmos prekės. (pavyzdžiui, turėdami 25 e-pinigų e-sąskaitoje (pasipildę e-sąskaitą 25 EUR), nusiperkate pirmą prekę už 5 EUR. Toliau už kitos Prekės kainą dalyvaudami aukcione Dalyviai gali kelti iki 40 EUR.). Interneto svetainės sistema Dalyviui statymo, kuris viršija dvigubą Dalyvio e-sąskaitoje esančių lėšų sumą, atlikti neleis, iki kol nebus papildyta Dalyvio e-sąskaita. Papildžius Dalyvio e-sąskaitą, aukcione galima dalyvauti ir statymus atlikti toliau, jei nėra pasibaigęs aukciono laikotarpis. 

Tuo atveju, jei aukcione įsigyjama Prekė, kurios vertė viršija Dalyvio e-sąskaitoje esančių lėšų sumą (Dalyviams leidžiama varžytis ir įsigyti Prekes, kurių vertė siekia dvigubą Dalyvio e- sąskaitoje esančių lėšų sumą). Dalyvis Prekę perka kreditan - sumoka už ją vėliau (plačiau skaitykite skiltyje Kreditavimas).

 

Automatiniai statymai 

Dalyviai turi teisę pasirinkti automatinių statymų funkcionalumą Interneto svetainėje.

Automatinio statymo sistema veikia kaip Dalyvio patikėtinis aukcione - už Dalyvį automatizuotai atliekami kainos kėlimai (tolimesni statymai). Maksimalią automatinio statymo sumą nurodys pats Dalyvis. 

Automatinio statymo sistema varžysis su kitais aukciono Dalyviais siekiant nupirkti Prekę, atsakydama į kitų Dalyvių statymus ir pateikdama vienu statymo intervalu (statymo intervalus žr, skiltyje Statymai) didesnę kainą, tačiau neviršys Dalyvio nurodytos maksimalaus statymo sumos(maksimalios už Prekę siūlomos kainos). 

Automatinių statymų veikimo principai:

Automatinių statymų sistemos veiksmai, jei automatinio statymo paslaugą tai pačiai Prekei renkasi daugiau nei vienas Dalyvis: 

Automatinio statinio būdu nustatyta maksimali automatinio suma laikoma kaina, pasiūlyta anksčiau, nei varžantis dėl kainos įprastiniu būdu atliekamas analogiškos sumos statymas. Jei, pavyzdžiui, esate nustatę maksimalią 30 EUR automatinio statymo sumą, o kitas Dalyvis įprastiniu būdu taip pat pakelia kainą iki 30 EUR, automatinio statymo paslaugą pasirinkęs Dalyvis vis tiek laikomas pateikusiu laimintį kainos pasiūlymą, kadangi naudojantis automatinio statymo paslauga 30 EUR kainos pasiūlymas buvo pateiktas (nustatytas) anksčiau.