Iki gyvo aukciono pradžios liko

Artimiausias aukcionas gyvai vyks
2017 sausio 19 d. (ketvirtadienį) 17:00

Nuo šiol prekes gyvo aukciono metu galite pirkti ir į kreditą! Taisyklės.

Katalogas yra nuolat pildomas.

Populiariausios prekės
Esama kaina: 200 €
Rinkos kaina: 700 €
Populiariausios prekės
Esama kaina: 1 €
Rinkos kaina: 66 €
Populiariausios prekės
Esama kaina: 1 €
Rinkos kaina: 140 €
Populiariausios prekės
Populiariausios prekės
Esama kaina: 1 €
Rinkos kaina: 80 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 156 €
Rinkos kaina: 300 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 56 €
Rinkos kaina: 250 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 232 €
Rinkos kaina: 469 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 415 €
Rinkos kaina: 799 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 82 €
Rinkos kaina: 330 €
 
Taisyklės

I. Bendros taisyklės

1.1. Aukcione gali dalyvauti registruoti naudotojai nuo 18 metų.

1.2. Aukcione negali dalyvauti asmuo, kuris yra aukciono organizatorius, o taip pat ir jo šeimos nariai.

1.3. Sutrikus normaliam sistemos darbui, administracija pasilieka teisę atšaukti arba laikinai sustabdyti aukcionus. Atšaukus aukcioną, visi aukciono siūlymams panaudoti pinigai yra grąžinami į pirkėjų sąskaitas.

1.4. Aukciono administratorius nėra atsakingas už sistemos veikimo sutrikimus, atsiradusius ne dėl jo kaltės.

1.5. Aukcionas visus naudotojų duomenis naudoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir neteikia jų tretiesiems asmenims.

1.6. Papildomos programinės įrangos naudojimas siūlant kainą yra DRAUDŽIAMAS! Administracija turi teisę atsisakyti parduoti prekę tokiam pirkėjui, kuris naudojo neleistinas priemones aukcione.

1.7. Reali prekės išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukose.

1.8. Visos įsigytos prekės yra pristatomos į bet kurią Lietuvos vietą ne vėliau nei per 10 darbo dienų, mokestis už pristatymą yra pridedamas prie prekės kainos automatiškai.  
                                                                                                          
1.9. Pinigų grąžinimai į pirkėjų sąskaitas esančias viename iš Lietuvos bankų yra atliekami ne vėliau nei per 5 darbo dienas.


 
II. Asmens duomenų apsauga

UAB "Aukcionas 123" yra registruotas asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir užtikrina visų duomenų saugumą bei naudojimo teisėtumą. Duomenų valdytojo identifikacinis kodas P5327.

2.1. Užsisakyti prekes gyvame aukcione aukcionas123.lt Pirkėjas gali:

2.1.1. Užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes 2.1.1 Taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei savo amžių.

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo aukcione aukcionas123.lt, Pardavėjo veiklos analizės tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo aukcione  tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas arba telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi įeiti į skilties „duomenys apie mane“ nuimti varnelę prie teiginio „Sutinku, kad el. paštu arba SMS žinute būtų atsiunčiama informacija apie aukcionus“ ir paspausti nuorodą „Įrašyti“. Atsisakantys turi tokią pačią teisę gauti visas įmonės siūlomas paslaugas. Dėl papildomos informacijos galima papildomai laisva forma parašyti el. Laišką į info[eta]aukcionas123.lt nurodant savo ID numerį.

2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo aukcione aukcionas123.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.7. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

2.7.1. Gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

2.7.2. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

2.7.3. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys .2.8. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visos aukcionas123.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio aukcionas123.lt lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją nurodytais kontaktais.

2.9. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Serbentų g. 92, Šiauliai, išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroniniu paštu adresu info@aukcionas123.lt iš Taisyklių 2.2. punkte nurodyto elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą .
 
2.10. Duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio duomenų subjekto prisijungimo prie sistemos. Suėjus šiam laikotarpiui sistema automatiškai pašalina duomenų subjeketą iš duomenų bazės.
 
2.11. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis aukciono aukcionas123.lt teikiamomis paslaugomis.

 

III. Automatinio statymo taisyklės ir nustatymai


Automatinio statymo sistema veikia kaip jūsų patikėtinis aukcione ir atlieka kainos kėlimus už jus. Maksimalią automatinio statymo kainą nurodote jūs. Esminiai veikimo principai:

3.1. Dalyvių maksimali automatinio statymo kaina yra nerodoma.

3.2. Kaip ir įprastiniai statymai, automatiniai statymai yra neatšaukiami.

3.3. Maksimali automatinio statymo kaina turi būti didesnė nei esama paskutinė ar minimali kaina.

3.4.
Naudotojas negali sumažinti savo pasiūlyto automatinio statymo maksimalios kainos.

3.5. Jei prekė dar neturi įprastinių statymų, tai, nustatydami automatinį siūlymą, jūs iš karto pasiūlote pradinę kainą.

3.6. Jei esate paskutinis įprastinio statymo siūlytojas, ir tuo metu nustatote automatinį statymą, prekės kaina nepakils, kol kažkas kitas nepasiūlys daugiau.

3.7. Sistemos veiksmai, jei automatinį siūlymą tai pačiai prekei renkasi daugiau nei vienas naudotojas:

     3.7.1. pvz., jei vienas naudotojas nustato 5 Eur, o kitas 10 Eur maksimalią automatinio statymo sumą, tai kaina iškart pakyla iki 6 Eur. Tai yra 5 Eur + minimalus kainos statymo žingsnis (šiuo atveju 1 Eur).

     3.7.2. pvz., jei prekės kaina yra 10 Eur ir kažkokio naudotojo jau yra nustatyta 20 Eur maksimali automatinio statymo suma, kito naudotojo nustatoma 15 Eur maksimali suma prekės kainą pakelia iki 16 Eur. Tai yra 15 Eur + minimalus kainos statymo žingsnis (šiuo atveju 1 Eur).

3.8. Jei esate nustatę maksimalų 30 Eur automatinį siūlymą, o kitas naudotojas įprastiniu būdu pakelia kainą taip pat iki 30 Eur, tai paskutinė kaina vis tiek priklauso jums. Vadovaujamasi tuom, kad automatinio statymo 30 Eur kaina buvo nustatyta anksčiau.

 

IV. Komisinių skaičiavimo ir išmokėjimo sąlygos

4.1. Naujai besiregistruojantis lankytojas laukelyje "Draugo, paskatinusio jus užsiregistruoti, ID" turi įrašyti jūsų ID numerį.

4.2. Komisiniai skaičiuojami nuo visų rekomenduotų draugų pirkimų aukcione.

4.3. Komisiniai įskaitomi į jūsų e-sąskaitą esančią aukcionas123.lt tinklapyje ir gali būti naudojami prekių įsigyjimui kaip ir kiti ten jau esantys pinigai. Komisiniai nekonvertuojami į grynus pinigus, jų negalima pervesti į savo asmeninę sąskaitą banke.

4.4. Komisinius galite panaudoti tik sveikaisiais skaičiais. Pvz., jei gavote komisinių ir sąskaitoje turite 15,25 Eur, galėsite daryti 15 Eur statymą.

 

V. Pirkimas į kreditą

5.1. Statydami už esamą prekę gyvo aukciono metu, jūs galite kelti kainą iki sumos kuri lygi padvigubintai tuo metu jūsų Aukcionas123 e-sąskaitoje esančių pinigų sumai. Pvz., turėdami 20 Eur, kainą galėsite kelti iki 40 Eur.

5.2. Jei laimėsite prekę, kai jos kaina bus didesnė nei jūsų e-sąskaitoje esančių pinigų suma, jūsų e-sąskaitos balansas taps neigiamas.

5.3. Prekė nebus siunčiama ir negalėsite jos atsiimti, kol į e-sąskaitą nepervesite pakankamai pinigų, kad balansas taptų teigiamas arba bent lygus nuliui.

5.4.
Nesumokėjus skolos ir prekės neatsiėmus per 1 mėnesį nuo pirkimo datos, ji grįš atgal į aukcioną, o pinigai už ją nebus grąžinami.

5.5. Vietoje prekę atsiimantys pirkėjai gali reikiamą skolos sumą sumokėti Aukcionas123 administratoriams.VI. Prekių pristatymas

6.1. Nustatymai:

Norint, kad prekė būtų pristatyta į namus, turite registruojantis užpildyti teisingai visus laukelius, t.y. tikslų adresą, telefono numerį ir kitus duomenis. Jei kurjeris nesusisiekia nurodytu telefono numeriu ar adresu per 5 d.d. prekės grįžta pas siunėją, o pinigai už pristatymą negrąžinami.

Priimdami ar atsiimdami užsisakytas prekes, patikrinkite siuntos ir prekės (-ių) kiekį, bei pasirašykite siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Tuo atveju, jei prekių perdavimo-priėmimo metu pastebėjote siuntos ir/ar prekės (-ių) kiekio neatitikimą, tiesiog nepriimkite siuntos (nepasirašykite). Jums neatlikus šių veiksmų, mes neprisiimame atsakomybės dėl prekių kiekio neatitikimo.

Jei nenorite, kad prekės būtų pristatomos į namus, prisijungus prie savo paskyros, nustatymuose turite nedėti varnelės „mano informacija“/“įsigytų prekių nesiųsti - atsiimsiu pats aukciono vietoje“.

6. 2. Terminas:

Pristatymas trunka 2 - 4 d.d. Paprastai antradienio aukcione laimėtas prekes pristatome iki penktadienio, o ketvirtadienio aukcione laimėtas prekes pristatome iki trečiadienio. Jei už prekes pirktas į kreditą apmokate vėliau nei kitą dieną po aukciono 9. 00 val. Tada prekės bus išsiųstos su sekančio aukciono prekėmis.

6. 3. Kaina:

Pristatymo kaina 2,90 Eur (arba 10,01 Lt) mokama tik už pirmąją prekę, laimėtą einamajame aukcione. Jei gyvo aukciono metu laimite daugiau nei vieną kartą, už antrosios ir kitų prekių pristatymą mokėsite tik po 0,58 Eur (arba 2,00 Lt). ( Pvz. Per aukcioną laimite 3 prekes, tai prekių pristatymas Jums kainuos 4,06 Eur (arba 14, 02 Lt .) Mokestis už pristatymą yra pridedamas prie prekės kainos automatiškai. Jei norite, kad prekės būtų atvežamos kitu adresu nei buvo nurodyta dalyvaujant aukcione, būtina pranešti ne vėliau nei kitą dieną po aukciono 11. 00 val. kitaip bus imamas mokestis už siuntos persiutimą t. y. ta pati suma, kuri buvo sumokėta prieš tai už prekių siuntimą.

Siuntimas į Kuršių Neriją kainuoja papildomai 14,48 Eur (arba 50 Lt) (Mokama pavedimu į įmonės banko sąskaitą).

6. 4. Laikymas-Saugojimas:

Jeigu aukciono metu pirkote į kreditą, tai prekės nebus siunčiamos kol į e-sąskaitą nepervesite pakankamai pinigų, kad balansas taptų teigiamas arba bent lygus nuliui.

Prekės sandėliuojamos tik 1 mėn. nuo pirkimo datos. Neatsiėmus prekių per šį laikotarpį mes jas parduosime pakartotinai ir pinigai nebus grąžinami.


Jei įsigijote prekes į kreditą ir apmokėjote tik prieš kitą aukcioną bei pirkote kitame aukcione, tai prekės bus atsiųstos visos vienu kartu, o apmokestinimas už siuntimą išlieka lygiai toks pat kaip ir be pirkimo į kreditą (apmokestinama atskirai už kiekvieną aukcioną).
  
  

6. 4. Siuntimo atšaukimas:

Jei nusipirkote prekes ir savo paskiroje buvote pažymėję, kad prekes reikia siųsti, tai atšaukti siuntimą galite tik po aukciono ne vėliau nei kitą darbo dieną iki 11 val. ryto, būtinai apie tai pranešę administracijai kontaktuose nurodytu telefono numeriu.  Po atšaukimo grąžinsime pinigus nuskaičiuotus už siuntimą ir lauksime atvykstant atsiimti vietoje.

6. 5. Prekių atsiėmimas:

Atsiimti prekes galite adresu nurodytu mūsų svetainės skyrelyje “kontaktai” darbo dienomis.  


VII. Apmokėjimas

7. 1. Norėdami dalyvauti aukcione turite prisiregistruoti svetainėje bei pasipildyti e-sąskaitą, kad galėtumėte daryti statymus.

7. 2. E-sąskaita bus sėkmingai papildyta tik tuo atveju, jei ją pildoma iš aukcionas123.lt svetainės. Kitais atvejais mokėjimo informacija bus nepasiekiama ir statymai negalimi.
 
7. 3. Pinigai nuskaičiuojami tik laimėjus prekę.
 
7. 4. Neišleistus e-sąskaitos pinigus galima visada susigrąžinti atgal į banko sąskaitą už 0,58 Eur (arba 2 Lt) mokestį. Pinigų laikymo terminas neribotas. Pinigai susigrąžinami spustelint pinigų grąžinimo nuorodą, kurioje turėsite įvesti grąžinamą sumą bei savo slaptažodį.
 
7. 5. Bendradarbiaujame su mokėjimai.lt internetinių atsikaitymų sistema. Suteikiama galimybė pasipildyti e-sąskaitą iš visų Lietuvos bankų, Kredito unijų bei įnešant grynus pinigus banke.
 


VIII. Grąžinimas ir garantijos

8.1. 
Visoms prekėms suteikiame 14 d. (Jei nepasakyta kitaip) grąžinimo garantiją nuo pristatymo ar atsiėmimo datos. Norėdami grąžinti prekę, susisiekite su mumis, ir aptarsime grąžinimo procedūrą.

8.2. 
Parduotos aukcione prekės nekeičiamos, jeigu parduodamos kaip neveikiančios, netikrintos ar su defektais. Grąžinimą savo išlaidomis darome tik tuo atveju, jeigu prekė neveikianti dėl mūsų kaltės.

8.3. 
Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, tai įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217IX. Grąžinimo  sąlygos

9.1.
Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:


- grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
- prekė turi būti grąžinama tokios pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta;

- grąžinant prekę perkant vietoje būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (pirkimo čekį), garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
- grąžinant prekę būtina užpildyti "PREKIŲ GRĄŽINIMO AKTĄ".    
- pinigai už bankinius pavedimus ir kurjerio išlaidas negrąžinami.                                                                                                            


9.2.
UAB "Aukcionas123" turi teisę reikalauti atlyginti užsakymo transportavimo išlaidas, jei klientas vienašališkai atšaukia vykdomą užsakymą, taip pat prekės grąžinimo, keitimo atvejais, jei taip nutiko kliento iniciatyva ar prekė buvo grąžinta kaip neveikianti tačiau patikrinus defektas jai nenustatytas.

9.3. 
Autobusų siuntų tarnyba ar Lietuvos paštas iki galutinio adresato siuntų nepristato, todėl prekes grąžinti privaloma per kurjerių tarnybą arba pristatyti patiems mūsų kontaktuose nurodytu adresu.

9.4.
Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 14 d.d. po to, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.
 X. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 
10.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.