Iki gyvo aukciono pradžios liko

Artimiausias aukcionas gyvai vyks
2018 rugpjūčio 21 d. (antradienį) 17:00

Nuo šiol prekes gyvo aukciono metu galite pirkti ir į kreditą! Taisyklės.

Katalogas yra nuolat pildomas.

Populiariausios prekės
Esama kaina: 19 €
Rinkos kaina: 79 €
Populiariausios prekės
Esama kaina: 1 €
Rinkos kaina: 75 €
Populiariausios prekės
Esama kaina: 2 €
Rinkos kaina: 66 €
Populiariausios prekės
Esama kaina: 89 €
Rinkos kaina: 699 €
Populiariausios prekės
Esama kaina: 3.5 €
Rinkos kaina: 32 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 50 €
Rinkos kaina: 257 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 25 €
Rinkos kaina: 300 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 82 €
Rinkos kaina: 299 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 52 €
Rinkos kaina: 239 €
Pigiausiai parduotos prekės
Esama kaina: 27 €
Rinkos kaina: 299 €
 
Taisyklės

I. Bendros taisyklės

1.1. Aukcione gali dalyvauti registruoti naudotojai nuo 18 metų.

1.2. Aukcione negali dalyvauti asmuo, kuris yra aukciono organizatorius, o taip pat ir jo šeimos nariai.

1.3. Sutrikus normaliam sistemos darbui, administracija pasilieka teisę atšaukti arba laikinai sustabdyti aukcionus. Atšaukus aukcioną, visi aukciono siūlymams panaudoti pinigai yra grąžinami į pirkėjų sąskaitas.

1.4. Aukciono administratorius nėra atsakingas už sistemos veikimo sutrikimus, atsiradusius ne dėl jo kaltės.

1.5. Aukcionas visus naudotojų duomenis naudoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir neteikia jų tretiesiems asmenims.

1.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

1.7. Papildomos programinės įrangos naudojimas siūlant kainą yra DRAUDŽIAMAS! Administracija turi teisę atsisakyti parduoti prekę tokiam pirkėjui, kuris naudojo neleistinas priemones aukcione.

1.8. Aukciono organizatorius neatsako už tai, kad internetinėje svetainėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

1.9. Visos įsigytos prekės yra pristatomos į bet kurią Lietuvos vietą ne vėliau nei per 10 darbo dienų, mokestis už pristatymą yra pridedamas prie prekės kainos automatiškai.  
                                                                                                         

 
II. Asmens duomenų apsauga

UAB "Aukcionas 123" yra registruotas asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir užtikrina visų duomenų saugumą bei naudojimo teisėtumą. Duomenų valdytojo identifikacinis kodas P5327.

2.1. Užsisakyti prekes gyvame aukcione aukcionas123.lt Pirkėjas gali:

2.1.1. Užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes 2.1.1 Taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei savo amžių.

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo aukcione aukcionas123.lt, Pardavėjo veiklos analizės tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo aukcione  tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas arba telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi įeiti į skilties „duomenys apie mane“ nuimti varnelę prie teiginio „Sutinku, kad el. paštu arba SMS žinute būtų atsiunčiama informacija apie aukcionus“ ir paspausti nuorodą „Įrašyti“. Atsisakantys turi tokią pačią teisę gauti visas įmonės siūlomas paslaugas. Dėl papildomos informacijos galima papildomai laisva forma parašyti el. Laišką į info[eta]aukcionas123.lt nurodant savo ID numerį.

2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo aukcione aukcionas123.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.7. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

2.7.1. Gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

2.7.2. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

2.7.3. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys .2.8. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visos aukcionas123.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio aukcionas123.lt lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją nurodytais kontaktais.

2.8. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Pramonės 21 F, Šiauliai, išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroniniu paštu adresu info@aukcionas123.lt iš Taisyklių 2.2. punkte nurodyto elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą .
 
2.9. Duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio duomenų subjekto prisijungimo prie sistemos. Suėjus šiam laikotarpiui sistema automatiškai pašalina duomenų subjeketą iš duomenų bazės.
 
2.10. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis aukciono aukcionas123.lt teikiamomis paslaugomis.

 

III. Automatinio statymo taisyklės ir nustatymai


Automatinio statymo sistema veikia kaip jūsų patikėtinis aukcione ir atlieka kainos kėlimus už jus. Maksimalią automatinio statymo kainą nurodote jūs. Esminiai veikimo principai:

3.1. Dalyvių maksimali automatinio statymo kaina yra nerodoma.

3.2. Kaip ir įprastiniai statymai, automatiniai statymai yra neatšaukiami.

3.3. Maksimali automatinio statymo kaina turi būti didesnė nei esama paskutinė ar minimali kaina.

3.4.
Naudotojas negali sumažinti savo pasiūlyto automatinio statymo maksimalios kainos.

3.5. Jei prekė dar neturi įprastinių statymų, tai, nustatydami automatinį siūlymą, jūs iš karto pasiūlote pradinę kainą.

3.6. Jei esate paskutinis įprastinio statymo siūlytojas, ir tuo metu nustatote automatinį statymą, prekės kaina nepakils, kol kažkas kitas nepasiūlys daugiau.

3.7. Sistemos veiksmai, jei automatinį siūlymą tai pačiai prekei renkasi daugiau nei vienas naudotojas:

     3.7.1. pvz., jei vienas naudotojas nustato 5 Eur, o kitas 10 Eur maksimalią automatinio statymo sumą, tai kaina iškart pakyla iki 6 Eur. Tai yra 5 Eur + minimalus kainos statymo žingsnis (šiuo atveju 1 Eur).

     3.7.2. pvz., jei prekės kaina yra 10 Eur ir kažkokio naudotojo jau yra nustatyta 20 Eur maksimali automatinio statymo suma, kito naudotojo nustatoma 15 Eur maksimali suma prekės kainą pakelia iki 16 Eur. Tai yra 15 Eur + minimalus kainos statymo žingsnis (šiuo atveju 1 Eur).

3.8. Jei esate nustatę maksimalų 30 Eur automatinį siūlymą, o kitas naudotojas įprastiniu būdu pakelia kainą taip pat iki 30 Eur, tai paskutinė kaina vis tiek priklauso jums. Vadovaujamasi tuom, kad automatinio statymo 30 Eur kaina buvo nustatyta anksčiau.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

4.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 
4.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 
4.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.